Ciekawostki

Część raportu odpowiadająca kierunkowi strategicznemuCiekawostki
Zorientowanie na Klienta
  • 15 proc. całej wytwarzanej na świecie energii elektrycznej jest zużywane przez chłodziarki i klimatyzatory. 6 proc. oszczędności energii daje obniżenie temperatury mieszkania tylko o 1 stopień Celsjusza. 
  • Ponad 178 tys. klientów w Polsce zmieniło dotychczas sprzedawcę energii.
  Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego
  • Do 2020 r. jest w stanie zapewnić potrzeby surowcowe Kopalni Wapienia w Czatkowicach aktualnie eksploatowane złoże.  
  • 3 mld ton – tyle wynoszą zasoby węgla energetycznego w obu kopalniach należących do TAURON Wydobycie – Janina i Sobieski.  
  Ochrona środowiska w łańcuchu wartości
  • Decyzja środowiskowa dla farmy wiatrowej Lipniki zawierała m.in. zalecenie, by w okolicach urządzeń nie składować snopów zboża. Są one bowiem atrakcyjnym źródłem pożywienia dla polnych myszy, które zwabiałyby sokoły. Ptaki te są w Polsce objęte ścisłą ochroną, a turbiny wiatrowe mogłyby stanowić dla nich śmiertelną pułapkę. Taki scenariusz jest wprawdzie mało prawdopodobny, ale TAURON Ekoenergia podejmuje wszelkie działania, by zminimalizować zagrożenie.
  • 240 mln lat temu chodziła po ziemi żaba znaleziona w strukturze krasowej w czatkowickich wapieni przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 
  Zarządzanie wpływem społeczno–ekonomicznym
  • Unia Europejska planuje wydać 9 mld euro na badania i rozwój w sektorze energetycznym
  • 65 tys. zł dochodu rocznie przynosi gminie zainstalowana na jej terenie turbina wiatrowa. To wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od dróg lub Podatku od Głównych Punktów Zasilania. Są gminy, które zarabiają dzięki temu blisko 4 mln zł. Należąca do TAURON Ekoenergia farma wiatrowa Lipniki składa się z 15 turbin. 
  Zaangażowanie w rozwój organizacji
  • W Grupie TAURON nie tylko robimy wszystko, by zapobiegać wypadkom, ale dbamy też o zdrowy tryb życia naszych pracowników. Na przykład akcja profilaktyczna dla pracowników TAURON Dystrybucja „Trzymaj się prosto” promowała profilaktykę schorzeń kręgosłupa. W 22 spotkaniach zorganizowanych w siedzibach oddziałów i w centrali wzięło udział 460 osób – zarówno pracowników biurowych, jak i elektromonterów.