Cel 3:

Edukacja wszystkich klientów = efektywniejsze i bezpieczniejsze korzystanie z energii elektrycznej i ciepła.

Jako grupa o rozbudowanej strukturze TAURON zdaje sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności w budowaniu świadomości klientów korzystających z energii elektrycznej i ciepła – zarówno jeśli chodzi o efektywność, jak i o bezpieczeństwo. Pod wspólnym hasłem „Bezpieczniki TAURONA” staramy się naszą wiedzę przekazywać wszystkim klientom – detalicznym i biznesowym – a także otoczeniu. Dlatego wdrażamy różnorodne programy edukacyjne dotyczące funkcjonowania rynku energii elektrycznej oraz praktyk podejmowanych przez firmy energetyczne w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii. 

W 2013 r. osiągnęliśmy założony cel  
o 
  • Ponad 50  tys. dzieci będzie bezpiecznie i efektywnie korzystać z energii elektrycznej w wyniku programu „Bezpieczniki TAURONA”. W 2013 r., przez pierwsze trzy miesiące programu, przeszkolono prawie 2900 dzieci, a blisko 4500 osób odwiedziło stronę internetową.

Budujemy kulturę bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej. Akcja edukacyjna „Bezpieczniki TAURONA” (zainaugurowana w 2013 r.) stworzona została po to, aby chronić klientów Grupy TAURON i zapewniać im bezpieczeństwo w sferach związanych z działalnością branży energetycznej. Akcją objęci są wszyscy użytkownicy – od seniorów przez osoby dorosłe po dzieci.

Kwestię zachowania bezpieczeństwa wokół infrastruktury energetycznej traktujemy bardzo poważnie i stanowi ona dla nas temat najwyższej wagi. Precyzyjnie monitorujemy wypadki i poddajemy każdy z nich szczegółowej analizie.

Liczba wypadków z udziałem ofiar po stronie społeczeństwa na skutek operacji firmy (z włączeniem wyroków sądowych, trwających spraw oraz przypadków zachorowań)Liczba
Wypadki, które spowodowały obrażenia  17
Wypadki śmiertelne 6
Sprawy sądowe (w toku) związane z pogorszeniem stanu zdrowia członków społeczności oraz potencjalne ryzyko związane z tymi sprawami 7
Sprawy sądowe (zakończone) związane z pogorszeniem stanu zdrowia członków społeczności oraz potencjalne ryzyko związane z tymi sprawami 1

Wśród 26 zdarzeń związanych z siecią dystrybucyjną 23 skutkowały urazem u osób postronnych, 4 z nich wynikały z prób samobójczych oraz cztery dotyczyły włamań z zamiarem kradzieży elementów infrastruktury energetycznej. Do 15 zdarzeń doszło w czasie wykonywania przez poszkodowanych różnych prac w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych bez wymaganych uzgodnień technicznych (wycinka drzew, remonty dachów i elewacji budynków, prace ziemne). Sześć zdarzeń wypadkowych miało skutek śmiertelny, pozostałe 17 skutkowało lekkimi obrażeniami ciała wynikającymi z porażenia prądem elektrycznym, poparzeniem łukiem elektrycznym lub upadkiem z wysokości.

Do większości wypadków dochodzi z powodu niezachowania należytej uwagi oraz nieświadomości lub lekceważenia zagrożeń wynikających ze zbliżenia się do czynnych elementów urządzeń energetycznych.

Sprawy sądowe, zarówno będące w toku, jak i zakończone, dotyczyły najczęściej wypłaty odszkodowań i zadośćuczynienia w związku ze śmiercią pracownika, utratą zdrowia bądź występujących zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej.

W celu zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości uruchomiliśmy specjalny program skierowany do najmłodszych odbiorców energii elektrycznej – przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, a także ich opiekunów i nauczycieli. „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka” to lekcje prowadzone przez ekspertów TAURON Dystrybucja, kreatywne konkursy i multimedialne materiały edukacyjne oraz miasteczka edukacyjne we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Opolu. Chodzi o to, by uczyć już od najmłodszych lat, jak bezpiecznie i racjonalnie korzystać z energii elektrycznej oraz urządzeń nią zasilanych, a także jak prawidłowo się zachowywać w pobliżu infrastruktury energetycznej. Program ma charakter edukacyjny, a więc przede wszystkim prewencyjny. Zgodnie z jego założeniami świadomość dzieci w tej dziedzinie pozwoli uniknąć sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, zagrażających ich zdrowiu czy życiu. Akcja, zapoczątkowana we wrześniu 2013 r., trwała do maja 2014 r. W efekcie przeszkolono ponad 50 tys. dzieci podczas 1800 zajęć edukacyjnych w 530 szkołach (więcej informacji o programie znajduje się w części „Zarządzanie wpływem ekonomiczno-społecznym”).

Promujemy efektywne korzystanie z energii elektrycznej. W celu sprawdzenia, jakie są przyzwyczajenia i wzorce użytkowania prądu przez Polaków, przeprowadzono ogólnopolskie badanie „Rachunki za prąd”. Dzięki ankiecie online, którą wypełniło blisko 30 tys. respondentów, powstał raport (dostępny pod adresem https://promocje.tauron-pe.pl/promostrefa/artykuly/Strony/obrzp.aspx). Wyniki pozwalają zobaczyć, jak przyzwyczajenia konsumenckie wpływają na wysokość rachunków za prąd. Dodatkowo powstała aplikacja mobilna „Prąd w domu” (dostępna dla systemów Android i iOS), dzięki której klienci mogą sprawdzić, jaką ilość energii elektrycznej zużywa ich telewizor, pralka czy odkurzacz. Aplikacja może przydać się tym, którzy stawiają na efektywność kosztową, rozważając wymianę sprzętu domowego lub zmianę taryfy. Pobrało ją blisko 10 tys. osób, co świadczy o dużym zainteresowaniu produktem. Statystyki pokazują, że każda z tych osób wykonała co najmniej 3 pomiary zużycia sprzętu w swoim gospodarstwie domowym. Tuż po premierze„Prąd w domu” został nagrodzony tytułem Aplikacja Miesiąca przez serwis antyapps.pl. Partnerem merytorycznym projektu była Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE).

Aby budować świadomość i zrozumienie klientów w zakresie rozliczania kosztów energii, na naszej stronie internetowej udostępniamy informacje dotyczące sposobu odczytywania rachunków i postępowania w przypadku reklamacji.