Zorientowanie na klienta

Grupie TAURON zaufało blisko 5,3 mln klientów, czyniąc ją największym sprzedawcą prądu w Polsce. Sieć dystrybucji działa na obszarze równym niemal jednej piątej  powierzchni kraju, zapewniając energię południowo-zachodnim województwom: małopolskiemu, śląskiemu, opolskiemu, dolnośląskiemu i podkarpackiemu. Ponadto dostarcza ciepło ponad 700 tys. domów, urzędom i instytucjom oraz firmom na terenie 17 aglomeracji miejskich Śląska, Zagłębia i Małopolski. Grupa TAURON dba o obecnych i przyszłych klientów, dostosowując swoją ofertę do zróżnicowanych potrzeb detalicznych i biznesowych klientów.

Liczba klientów indywidualnych i biznesowychObszar sprzedażyObszar przesyłu i dystrybucji
Klienci indywidualni 4 806 352 4 800 853
Klienci biznesowi 419 661 355 942
Suma 5 226 013 5 156 795

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Strategii korporacyjnej Grupy TAURON na lata 2014–2017 z perspektywą do roku 2023” klient i jego satysfakcja to jeden z głównych obszarów działania Grupy TAURON i wszystkich jej spółek. Dlatego też jeszcze w 2012 r. powołaliśmy Rzecznika Praw Klienta, który reprezentuje wewnątrz organizacji interesy klientów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszego otoczenia, prowadzimy także działania edukacyjne w zakresie funkcjonowania rynku energii elektrycznej, efektywności energetycznej i bezpiecznego korzystania z energii. Tym samym hasło: „Nasza energia – Twoje bezpieczeństwo” staje się rzeczywistym narzędziem działań na rzecz klienta, zrównoważonego rozwoju i osiągania celów strategicznych.