Cel 1:

Zaangażujemy interesariuszy we wspólne działania na rzecz zwiększania pozytywnego wpływu społeczno-ekonomicznego Grupy TAURON.

Cel 2:

Zapewniamy przejrzystość działań prospołecznych poprzez opracowanie zasad ich realizacji i oceny efektywności.

Oczekiwanie interesariuszy: 

Ukazanie aspektów współpracy Grupy TAURON z organizacjami pozarządowymi z uwzględnieniem ich formy, przebiegu i wyników podjętych wspólnie działań. Pokazanie, w jaki sposób pracownicy Grupy TAURON angażują się w projekty podejmowane przez firmę wspólnie z organizacjami z otoczenia, takimi jak Fundacja DKMS Polska.

Rozwój lokalnych społeczności leży w interesie Grupy TAURON. Dlatego od lat tworzymy projekty wspierające mieszkańców i ich otoczenie, które realizują poszczególne spółki i Fundacja TAURON. Udzielamy finansowego wsparcia organizacjom pozarządowym, pożytku publicznego i szeroko rozumianemu otoczeniu. Jesteśmy mocno zaangażowani w życie społeczności lokalnej.

W 2013 r. osiągnęliśmy założony cel. 
C 
  • Flagowe projekty społeczne to skierowane do dzieci: Domy Pozytywnej Energii i Bezpieczniki TAURONA oraz kampanie społeczne, które od 2009 r. współorganizujemy z GOPR: Bezpieczna zima w górach, Bezpieczne lato w górach, Bądź bezpieczny; 
  • Nasi pracownicy udzielają się w ramach wolontariatu jako dawcy szpiku kostnego i dawcy krwi;
  • Od dwóch lat działamy pod parasolem Fundacji TAURON. W 2013 r. w ramach fundacji przekazaliśmy wsparcie finansowe (w tym darowizny) i rzeczowe w wysokości 2 004 740 zł, zatem o ponad milion złotych więcej niż rok wcześniej. 

Cel

Miasta – nasi partnerzy.

Kluczowym partnerem Grupy, a zarazem ważnym klientem, są samorządy lokalne, dlatego podejmujemy z nimi szeroką współpracę. TAURON Dystrybucja i urząd miasta Wrocław współpracują przy budowie projektu e-BUS – pilotażowego systemu elektrycznego transportu publicznego, systemu inteligentnej sieci (smart grid) opartego na autobusach elektrycznych, a także systemu ładowania i wymiany baterii. Planowane jest także stworzenie pilotażowego systemu magazynowania energii elektrycznej w stacjonarnej i mobilnej infrastrukturze elektroenergetycznej. Ważnym elementem nowoczesnego miasta jest bowiem przyjazny transport publiczny: sprawna i komfortowa komunikacja miejska, czystsze powietrze, obniżenie poziomu hałasu, zmniejszenie zużycia energii. Dla nas w Grupie TAURON ważna jest innowacyjność technologii energetycznych w różnych obszarach działalności, a to partnerstwo pozwoli nam zrealizować innowacyjny projekt o znacznej skali. Dajemy też wyraźny sygnał, że jesteśmy otwarci na kooperację z innymi miastami i regionami przy najróżniejszych inicjatywach.

W ramach konkursu „Prąd dla mojego miasta” zorganizowanego przez  TAURON Sprzedaż udało nam się połączyć cel społeczny z marketingowym. Konkurs trwał 10 tygodni (od 7 października do 15 grudnia 2013 r.) i utrzymany był w konwencji gry internetowej. Z jednej strony zawodnicy walczyli o nagrody indywidualne, a z drugiej rywalizowali o fundusze dla instytucji społecznej z wybranego przez siebie miasta. Należało wprawić w ruch wirtualne wiatraki i wygenerować jak najwięcej wirtualnego prądu. W grę zaangażowało się prawie 50 tys. osób z 745 miast z całej Polski. Co tydzień sześć  najlepszych graczy otrzymywało markowe smartfony i tablety, a na zakończenie gry nagrody pieniężne przekazano trzem instytucjom społecznym z miast, które na swoim koncie zgromadziły najwięcej wirtualnego prądu: Towarzystwu Przyjaciół Dzieci w Lubaniu, Stowarzyszeniu Zielone Ludki w Zawidowie i Stowarzyszeniu Szansa z Oświęcimia.

Wiele aglomeracji stara się podkreślać piękno swojej architektury. Niektóre także nocą. Ale energia elektryczna kosztuje, tak jak i sam system oświetlenia zewnętrznego. Dlatego Kraków zwrócił się do Grupy TAURON z prośbą o sfinansowanie i wykonanie iluminacji Wawelu. Aby ją stworzyć, wykorzystano ponad 3 tony sprzętu i 15 km kabli, ponad 8 tys. diod LED, 120 parafinowych świec LED, 100 reflektorów i najnowocześniejsze projektory multimedialne, w tym obecnie najsilniejszy na świecie projektor Barco, generujący obraz w wysokiej rozdzielczości HD. Oświetliliśmy także budynek urzędu miasta w Tarnowskich Górach.

Aby uświadomić ludziom zagrożenia, jakie niesie ze sobą korzystanie z węglowych i gazowych piecyków na własny użytek, uruchomiliśmy program eliminacji niskiej emisji. Partnerem spółki TAURON Ciepło w tym projekcie został Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Przeprowadzona wcześniej kampania edukacyjna "Niska emisja – wysokie ryzyko" zasygnalizowała skalę problemu niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej. Przeprowadzona analiza potencjału rynku ciepłowniczego pokazała możliwość przyłączenia do systemu ciepłowniczego ok. 400 MW nowych mocy, co przyczyni się w dużym stopniu do likwidacji niskiej emisji (założenia w perspektywie do 2022 r.). Zarówno aspekt społeczny – konieczność likwidacji niskiej emisji, jak i ekonomiczny – potrzeba przyłączenie nowych klientów, zadecydowały o realizacji projektu, który jako kluczowy  został zgłoszony do nowego programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko i zaakceptowany przez Radę Ministrów. Skutecznym posunięciem było zaproszenie potencjalnych beneficjentów do wspólnej realizacji – propozycja ta spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem samorządów. Projekt zakłada wytypowanie obszarów, na których problem niskiej emisji jest największy, podpisanie stosownych porozumień dotyczących współpracy z właścicielami nieruchomości i realizację założonych działań.

Społeczność lokalna – nasz partner.

Rokrocznie, od wielu już lat, organizowane są Domy Pozytywnej Energii –  konkurs skierowany do podopiecznych domów dziecka z województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Domy Pozytywnej Energii to kluczowy projekt z obszaru zaangażowania społecznego Grupy TAURON. Dzięki niemu w poprzednich latach przyczyniliśmy się do rozwoju i poprawy warunków życia podopiecznych kilkudziesięciu placówek. W latach 2011–2013 w akcji wzięło udział 250 domów dziecka i ponad 9 tys. ich podopiecznych. Dotychczas w półfinałach nagrodzono 45 domów dziecka czekami po 10 tys. zł, w finałach 15 placówek odebrało czeki na 50 tys. zł.

Z myślą o bezpieczeństwie od 2009 r. współpracujemy z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Wspólnie organizujemy kampanie społeczne – Bezpieczna zima w górach, Bezpieczne lato w górach, Bądź bezpieczny – promujące odpowiedzialne zachowanie i zapobieganie wypadkom. Działania obejmują też naukę pierwszej pomocy. Wierzymy, że w ten sposób przyczyniamy się do zwiększania bezpieczeństwa sportowców amatorów i turystów.

Ponadto co roku TAURON Wydobycie włącza się w akcję na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wystawiamy na licytację to, co zwykle jest niedostępne, a przez to atrakcyjne, np. zjazdy do wyrobisk górniczych. W 2013 r. w licytacji można było wygrać zjazd do kopalni Janina w Libiążu.

Fundacja TAURON w 2013 r. wsparła m.in. Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i zakup specjalistycznego sprzętu dla Oddziału Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Oddziału Urologicznego Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Wszystkie działania Fundacji są jawne i ujmowane w corocznych sprawozdaniach finansowych. Nasz udział w życiu lokalnej społeczności nie ogranicza się tylko do wsparcia finansowego. Przekazujemy też darowizny rzeczowe, a także realizujemy projekty nakierowane na rozwój lokalnej społeczności.

Oczekiwanie interesariuszy: 

Zaprezentowanie zaangażowania Grupy TAURON w mecenat i sponsoring kultury i sportu. Opisanie, w jaki sposób i w jakiej skali przedsiębiorstwo wspiera instytucje kultury, ze szczególnym uwzględnieniem imprez o małym zasięgu, nieznanych szerszej publiczności.

csrDla regionów, w których działa Grupa, jesteśmy skłonni zrobić wiele i chętnie wspieramy lokalne inicjatywy. Kopalnia Wapienia Czatkowice cyklicznie uczestniczy w paradzie Żabki, żaby i ropuchy na Rynku w Krzeszowicach. Inspiracją do zainicjowania pochodu stało się odkrycie w latach 70. w Kopalni Wapienia Czatkowice skamieliny – prażaby (Czatkobatrachus polonicus) – sprzed 240 mln lat. Jednocześnie działania na rzecz dzieci są dla nas bardzo ważne, a charakter imprezy idealnie wpisuje się w sferę, w której chcemy być aktywni. Dlatego mocno identyfikujemy się z lokalnymi obchodami tego święta, którego kopalnia została organizatorem.

Łamanie stereotypów to jedno z zadań projeku TAURON Zielona Wyspa Śląsk. Akcja przypomina o prawdziwych barwach regionu – jedna trzecia powierzchni Śląska to lasy. Kampania ekologiczno-artystyczna Zazieleniamy Śląsk w 2013 r. trwała kilka tygodni. Wspólnymi siłami posadzono tysiące zielonych sadzonek, twórcze warsztaty ekologiczne na głównych deptakach Żor, Rybnika, Chorzowa, Gorzyc i Katowic dotyczyły wdrażania zasad segregacji śmieci. Najciekawszym wydarzeniem towarzyszącym akcji był happening na katowickim deptaku – ulicy Mariackiej, gdzie za pomocą systemu rowerów, siłą mięśni młodych i starszych katowiczan wygenerowano prąd potrzebny do zasilenia nagłośnienia występów muzyków. Chcąc zachować także turystyczne walory Śląska, angażujemy się we wsparcie m.in. Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych na terenie oddziału TAURON Wytwarzanie -  oddział Elektrownia Łaziska. Wyróżnikiem muzeum jest m.in. jego bogata kolekcja  – zbiór urządzeń elektrycznych codziennego użytku, instrumentów, maszyn obliczeniowych, żarówek itp. z ostatnich dekad. W czerwcu 2010 r. w ramach trendu nauka przez zabawę powstała sala doświadczalna Iskrowisko, w której znajduje się m.in. stanowisko do demonstracji wyładowań elektrycznych. Muzeum znajduje się w czołówce najwyżej ocenianych obiektów postindustrialnych w Polsce i łączy Grupę TAURON z Urzędem Marszałkowskim, Śląską Organizacją Turystyczną i 35 obiektami postindustrialnymi na Szlaku Zabytków Techniki i na Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego ERIHA.

Wiemy, że lokalni partnerzy dostrzegają nasze zaangażowanie, bo rokrocznie nasze spółki otrzymują wiele nagród, wyróżnień i podziękowań. TAURON Ekoenergia dostał nagrodę prezydenta Jeleniej Góry za aktywność we wspieraniu życia kulturalnego i społecznego regionu oraz za działanie w zgodzie i poszanowaniu dla środowiska naturalnego. TAURON Dystrybucja został wyróżniony w 2013 r. statuetką Dobrego Ducha za wieloletnie finansowe wspieranie najważniejszych przedsięwzięć Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, za głębokie zrozumienie idei MDSM i za konsekwentne budowanie wizerunku firmy zaangażowanej społecznie. A to tylko ułamek wyróżnień.

csrRealizacja większości akcji, programów, projektów nie byłaby możliwa bez zaangażowania naszych pracowników. Waga wolontariatu pracowniczego jest nie do przecenienia choćby przy okazji budowania bazy dawców szpiku kostnego w ramach akcji  Bohaterowie z dnia na dzień. W 2012 r. odbyła się pierwsza akcja projektu – firmowy dzień dawcy – w centrali Grupy, spółce TAURON Polska Energia w Katowicach. Był  on zwieńczeniem dwumiesięcznej akcji informacyjnej przeprowadzonej wśród pracowników. W efekcie do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego wpisało się 30 proc. zatrudnionych w spółce. Jedna z biorących w niej udział osób już pomogła swojemu genetycznemu bliźniakowi. Następnie do projektu kolejno przyłączały się inne spółki: TAURON Ciepło, TAURON Wydobycie, TAURON Obsługa Klienta. Podczas wydarzeń sponsorowanych przez TAURON Polska Energia – m.in. projektów  z GOPR, TAURON Nowa Muzyka – łącznie zarejestrowało się 1326 osób spoza Grupy. W sumie do projektu przystąpiło już ponad 2 tys. osób. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Fundacja DKMS Polska.

Podobny wymiar ma akcja krwiodawstwa. W TAURON Dystrybucja zakończyła się trzecia edycja akcji Energetycy dla życia. Pracownicy spółki oddali w 2013 r. 115 litrów krwi, a od początku trwania akcji 700 pracowników zdecydowało się oddać jej aż 325 litrów.

Wspieramy polskich sportowców i polską kulturę.

Szczególnymi obszarami zaangażowania Grupy TAURON, istotnymi dla życia społeczności lokalnych, są sport i kultura.

Jesteśmy sponsorem i partnerem wielu wydarzeń oraz  inicjatyw sportowych. Od 2009 r. TAURON Polska Energia jest oficjalnym sponsorem kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Koszulkę w barwach firmowych (w ramach klasyfikacji punktowej Najlepszy góral TAURON) zdobywają co roku kolarze wygrywający na najtrudniejszych i najbardziej wymagających górskich odcinkach. Długość tras wszystkich 7 etapów podczas jubileuszowego 70. wyścigu Tour de Pologne w 2013 r. wynosiła aż 1238 km. Na końcu każdego etapu na kibiców kolarstwa czekał kolorowy namiot z licznymi atrakcjami. Właściciele dwóch kółek mogli wziąć udział w akcji Tuning Bike, dzięki której rowery zmieniały się nie do poznania. Można było również wesprzeć inicjatywę Fundacji TAURON i wygrać dla wybranej przez siebie szkoły odblaskowe gadżety.

Tour de Pologne

TAURON Polska Energia jest od 2010 r. tytularnym sponsorem Polskiej Ligi Koszykówki i jej rozgrywek o TAURON Superpuchar Polski – TAURON Basket Liga. Wszystkie mecze TAURON Basket Ligi w sezonie 2013/2014 obejrzało łącznie 398 774 widzów. Grupa TAURON sponsoruje także wakacje dzieci uczestniczących w treningach koszykarskich prowadzonych przez polskiego zawodnika grającego w NBA – Marcin Gortat Camp. W 2013 r. obozy odbyły się w czterech miastach: w Bielsku-Białej, Łodzi, Warszawie i Sopocie. W każdym z nich uczestniczyła ponad setka dzieci. Gościem specjalnym obozów w 2013 r. był Jared Dudley z NBA – kolega Marcina Gortata z Phoenix Suns, obecnie zawodnik Los Angeles Clippers. Koszykarze prowadzili treningi, po których odpowiadali na pytania dzieci, pozowali do zdjęć i rozdawali autografy. W każdym z miast zawodnicy wybierali MVP [Most Valuable Player – najbardziej wartościowych graczy] – chłopca i dziewczynkę. Ośmioro z nich rywalizowało w Sopocie w Skills Challenge, czyli koszykarskim konkursie umiejętności. Nagrodą był wyjazd jednego z graczy do USA na mecz Phoenix Suns. Będąc pod wrażeniem zdolności i waleczności młodych adeptów koszykówki, Marcin Gortat ogłosił, że do Phoenix polecą wszyscy młodzi zawodnicy i zawodniczki. TAURON Basket Liga jeszcze czeka na wychowanków Gortat Campów. Za to kilkoro uczestników różnych edycji obozu gra już w reprezentacjach młodzieżowych.

Ponieważ góry są najbliższym sąsiedztwem Grupy TAURON, objęliśmy mecenat nad programem odrodzenia polskiego narciarstwa. W ramach programu TAURON Bachleda Ski organizowane są imprezy sportowe, popularyzujące narciarstwo alpejskie wśród młodzieży jak również  treningi młodych narciarzy rozpoczynających profesjonalną karierę sportową. Wspierani są najzdolniejsi polscy narciarze trenujący w różnych klubach oraz reprezentujący Polskę na arenach Pucharów Świata czy igrzysk olimpijskich. W 2013 r. w ramach programu odbyło się 31 imprez w 19 ośrodkach narciarskich. Nawiązana w 2013 r. współpraca z Akademickim Związkiem Sportowym zaowocowała organizacją Pucharu Akademickiego, którego  finał został rozegrany na początku marca 2014 r. w Zakopanem.

csr

Jako naturalną kontynuację naszego zaangażowania w rozwój narciarstwa traktujemy popularyzację sportów zimowych wśród dzieci i młodzieży w ramach akcji Narty Dzieciom. Akcja rozpoczęła się w 2012 r. i jest prowadzona na terenie Ośrodka Sportów Zimowych KiczeraSki w Puławach Górnych koło Rymanowa. Jej ideą jest zaoferowanie młodzieży szkolnej całodziennego pobytu na nartach, włącznie z udostępnieniem sprzętu, zapewnieniem wsparcia instruktora i nieograniczonego dostępu do wszystkich wyciągów. W akcję  zaangażowani są nauczyciele wychowania fizycznego i studenci tego kierunku z Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy nieodpłatnie prowadzą zajęcia na stoku w Puławach Górnych. Akcja działa w dni powszednie, uczniowie przyjeżdżają w ramach zajęć szkolnych. Dotychczas w programie wzięło udział blisko 4 tys. uczniów z 64 szkół z całego Podkarpacia. Zgłosić się mogą również placówki i z innych województw. Każdego dnia w programie może uczestniczyć stu uczniów.

Od zimowych igrzysk olimpijskich w Vancouver w 2010 r. TAURON sponsoruje wszystkie działania Polskiego Komitetu Olimpijskiego z udziałem polskiej reprezentacji narodowej. W 2013 r. objęliśmy sponsoringiem olimpijskie zawody młodzieżowe w Braszowie i Utrechcie, a także  Piknik Olimpijski w Warszawie. Ta współpraca została doceniona – otrzymaliśmy statuetkę w konkursie The Champ Awards 2012. W ramach współpracy TAURON sponsorował również polską reprezentację na igrzyskach w Vancouver i Soczi.

Od 2011 r. TAURON Sprzedaż był  organizatorem projektu TAURON Biznes Liga, ogólnopolskiego cyklu amatorskich turniejów tenisowych dla kadry menedżerskiej.

Grupa  włączyła się także w sponsorowanie lokalnych klubów sportowych, np. klubu siatkarskiego TAURON MKS Dąbrowa Górnicza. W 2013 r. jego zawodniczki obroniły Puchar Polski, uczestniczyły w Lidze Mistrzyń i zostały wicemistrzyniami Polski Orlen Ligi. Klub ma jedną z najlepszych baz szkoleniowych siatkówki dla młodzieży w województwie śląskim, czego przykłady widać choćby w ostatnim sezonie – grupy młodzieżowe zdobyły dwa brązowe i jeden złoty medal mistrzostw Śląska, a jedna z kadetek klubu wywalczyła z reprezentacją Polski mistrzostwo Europy.

Jesteśmy mecenasem kultury.

Innym ważnym ogniwem łączącym TAURONA ze społecznością są wydarzenia kulturalne, w które angażuje się Grupa. Teatr STU, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Opera Wrocławska wraz z Festiwalem Operowym – to tylko niektóre ze wspieranych przedsięwzięć. W czerwcu 2013 r. w ramach projektu TAURON Letni Festiwal Operowy Opera Wrocławska wystawiła dziewieć  spektakli słynnej opery „Tosca” Giacomo Pucciniego. Superprodukcję poprzedziła blisko dwumiesięczna szeroka i intensywna kampania promocyjna prowadzona w całej Polsce. Z kolei katowicki festiwal TAURON Nowa Muzyka już dwukrotnie otrzymał nagrodę dla najlepszego małego festiwalu europejskiego od European Festival Awards. Ósma edycja TAURON Nowa Muzyka w sierpniu 2013 r. to były cztery dni niezapomnianych wydarzeń rozgrywających się na terenie całych Katowic. Na sześciu scenach, z których cztery znajdowały się w katowickiej Dolinie Trzech Stawów, a pozostałe na terenie miasta, zagrało w sumie 60 zespołów. Wśród wykonawców znalazły się największe gwiazdy sceny tanecznej i elektronicznej, ale nie zabrakło również  najbardziej obiecujących debiutantów muzyki elektronicznej i improwizowanej. Muzykę elektroniczną promuje także Festiwal Energii w Jaworznie, którego byliśmy patronem do 2013 r. włącznie. Jako sponsor TAURON Polska Energia od kilku już lat patronuje także imprezie Life Festival w Oświęcimiu, podczas której w 2013 r. wystąpiła legenda sceny muzycznej – Sting.

csr

W 2013 r. zaangażowaliśmy się również w sponsoring filmu „Jack Strong” o jednej z najbardziej fascynujących historii szpiegowskich świata, czyli współpracy pułkownika Ryszarda Kuklińskiego z CIA. Grupa TAURON po raz pierwszy wsparła projekt filmowy – zdecydowaliśmy się na to, widząc uniwersalność opowiedzianej historii. W ramach patronatu zorganizowany został konkurs w serwisie społecznościowym Facebook, w wyniku czego sześcioro fanów profilu TAURONA zagrało w jednej z kluczowych scen filmu.

Dbamy o edukację dzieci.

csrDbamy o edukację dzieci, aby nauczyć je bezpiecznego obchodzenia się z prądem. Dzieci i młodzież są ważnymi klientami dla Grupy TAURON. Zdając sobie sprawę z ich ciekawości świata, chęci ciągłego rozwoju, pozostawania w ruchu i niemałych ambicji, Grupa wiele programów adresuje właśnie do nich. Jednym z nich są Bezpieczniki TAURONA”. Włącz dla dobra dziecka, czyli lekcje prowadzone przez ekspertów, kreatywne konkursy i multimedialne materiały edukacyjne oraz miasteczka edukacyjne we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach i Opolu – wszystko, by pokazać najmłodszym, jak bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej. Akcja zapoczątkowana we wrześniu 2013 r. trwała do maja 2014 r. W efekcie przeszkolono ponad 50 tys. dzieci podczas 1800 zajęć edukacyjnych w 530 szkołach. Przez cały rok szkolny pracownicy TAURON Dystrybucja podczas specjalnie przygotowanych lekcji uczyli dzieci, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych, jak się zachowywać w pobliżu infrastruktury energetycznej, co robić w przypadku awarii. Na potrzeby akcji stworzone zostały nowoczesne materiały edukacyjne odpowiadające rzeczywistym potrzebom, konsultowane ze specjalistami – psychologami i pedagogami. Ważnym elementem pierwszej edycji programu były także konkursy edukacyjne. W nagrodę zwycięskie klasy pojechały na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a szkoły otrzymały atrakcyjne nagrody finansowe. Dodatkowo wraz z Teatrem Dzieci Zagłębia w Będzinie stworzyliśmy spektakl edukacyjny „Pstryk! I wszystko jasne...! Byczek Tauronek uczy, jak bezpiecznie obchodzić się z prądem”. Wspólnie z Wrocławskim Teatrem Lalek – spektakl „Tesla vs Edison”. To opowieść osadzona w industrialnych realiach początków XX wieku, oparta na faktach historia zaciętej rywalizacji dwóch wielkich wynalazców o prymat w dziedzinie elektryczności. Kolejnym elementem akcji były także mobilne miasteczka edukacyjne. W specjalnie przygotowanych namiotach odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez studentów i wykładowców Politechniki Wrocławskiej. Akcja „Bezpieczniki TAURONA” zyskała miano programu edukacyjnego i realizowana jest pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. W programie udział wzięło ponad 50 wolontariuszy – przeszkolonych pracowników Grupy TAURON (więcej o programie również w rozdziale Zorientowanie na klienta). Innym pomysłem było zaproszenie uczniów z Opola do odwiedzin oddziału TAURON Dystrybucja, gdzie odbyły się lekcje dotyczące bezpieczeństwa energetycznego, konkursy, a dzieci mogły się zapoznać z multimedialnymi materiałami edukacyjnymi.

csr

Praca z dziećmi i młodzieżą daje też możliwość spoglądania w przyszłość i zaszczepiania idei, które dadzą owoc za kilka lat. Z myślą, że istotną wartością, jaką trzeba przekazać kolejnym pokoleniom, jest dbałość o środowisko naturalne, TAURON Ekoenergia prowadzi od 2011 r. akcję „Sala przyrody TAURON Ekoenergia”. Jako spółka zajmująca się odnawialnymi  źródłami energii zaprasza do akcji szkoły podstawowe z terenów miast i gmin, gdzie prowadzi swoją działalość. Akcja ma formułę konkursu, w którym zwycięskie szkoły otrzymują honorowy tytuł „Szkoła NATURALNIE najlepsza” i 40 tys. zł na zorganizowanie i wyposażenie sali dydaktycznej do nauki przyrody. Na terenie działania TAURON Ekoenergia funkcjonuje już 14 takich sal.

Grupa TAURON jako partner merytoryczny projektu organizowanego przez Fundację 2065 im. Lesława Pagi, Giełdę Papierów Wartościowych i Towarową Giełdę Energii bierze także udział w projekcie edukacyjnym Akademia Energii. Skierowany jest on do młodych ludzi, którzy chcą pogłębić wiedzę o rynku energetycznym. W obliczu dynamicznego rozwoju rynków energii w Polsce i na świecie pojawiają się coraz większe wyzwania natury technologicznej i ekonomicznej. Celem akademii jest połączenie tych dwóch obszarów. Do Akademii Energii mogą aplikować młodzi ludzie do 26. roku życia – studenci i absolwenci kierunków ekonomicznych, inżynierskich i prawniczych. Biorą oni udział w cyklu wykładów i warsztatów realizowanych przez ekspertów pracujących w firmach i instytucjach partnerskich. Udział w Akademii Energii jest bezpłatny, a na najlepszych czekają dwumiesięczne płatne staże w firmach partnerskich ( w tym w TAURONIE) . Patronat honorowy nad projektem objęło Ministerstwo Skarbu. W 2013 r. rozpoczęła się już druga edycja tego projektu. Akademia Energii nie tylko umożliwia młodym ludziom czerpanie wiedzy od najlepszych specjalistów, ale też pomaga im wejść na rynek pracy (a Grupie TAURON pozwala kształcić potencjalnych pracowników).

Dbamy o odszkodowania za szkody górnicze.

Grupa TAURON pozyskuje węgiel kamienny w dwóch zakładach górniczych – Janina i Sobieski – dysponujących ok. 20 proc. polskich zasobów węgla kamiennego.

Oczekiwanie interesariuszy: 

Zaprezentowanie działań podjętych przez przedsiębiorstwo w zakresie przeciwdziałania szkodom górniczym na terenach działalności wydobywczej Grupę  TAURON. Opisanie przebiegu inicjatyw w tym zakresie i ich efektów.

Zdajemy sobie sprawę, że działalność wydobywcza Grupy TAURON stanowi uciążliwość dla najbliższych sąsiadów kopalni. Świadomi tego przyjmujemy odpowiedzialność za wyrządzone szkody i negatywny wpływ na otoczenie, naprawiając i minimalizując skutki szkód górniczych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zakładów górniczych TAURON Wydobycie (do 24 lutego 2014 r. Południowy Koncern Węglowy), w którego strukturach znajdują się obie kopalnie, stosowała profilaktykę górniczą i prowadziła prace w taki sposób, by możliwie zminimalizować negatywne konsekwencje podziemnej eksploatacji. W ramach profilaktyki na powierzchni terenu m.in. prowadzono cykliczne pomiary geodezyjne na liniach obserwacyjnych w rejonie osiedli mieszkalnych, sprawdzano stopień osiadań i wychyleń słupów wysokiego napięcia, wykonano wiele analiz stanu technicznego różnych obiektów znajdujących się na terenie działalności wydobywczej, stale monitorowano wstrząsy pochodzenia górniczego, systematycznie usuwano szkody w sieciach wodociągowych, udrożniono istniejące rowy melioracyjne służące do grawitacyjnego odprowadzania wód gruntowych. Mimo wszystko do TAURON Wydobycie wpływa po kilkadziesiąt i więcej wniosków o odszkodowania, które rozpatrywane są pozytywnie, jeśli szkoda ma związek z prowadzoną eksploatacją górniczą. Koszty naprawy szkód spowodowanych wydobyciem w zakładach górniczych Spółki wyniosły dla ZG Janina ok. 3055 tys. zł, dla ZG Sobieski 5272 tys. zł, natomiast łącznie – 8327 tys. zł i były niższe o ok. 2,6 proc. w stosunku do 2012 r.

Wspieramy górników i ich rodziny. Jako świadomy, odpowiedzialny pracodawca TAURON Wydobycie bierze udział w pracach Fundacji Rodzin Górniczych. Jej celem statutowym jest materialne i psychologiczne wspieranie rodzin górników, którzy ponieśli śmierć w wyniku wypadków przy pracy, pomoc inwalidom górniczym i rodzinom górniczym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza będącym w niedostatku lub potrzebującym doraźnego wsparcia. W 2013 r. fundacja przyznała 499 zapomóg pieniężnych, a uczniom i studentom – 2615 stypendiów, zorganizowała pobyty rehabilitacyjne dla 23 osób i wczasy wypoczynkowe dla 155 osób z 61 rodzin. W 2013 r. Fundacja wydała na cele statutowe 2 285 590,45 zł. TAURON Wydobycie zamierza kontynuować współpracę z fundacją i wspierać realizację jej celów statutowych.