Zarządzanie wpływem społeczno-ekonomicznym

Oczekiwanie interesariuszy: 

Pokazanie wpływu firmy na rozwój społeczności lokalnej.

Od początku istnienia Grupy TAURON jesteśmy świadomi wpływu, jaki jej działalność wywiera na otoczenie – zarówno gospodarcze, jak i społeczne oraz na środowisko. Pracownicy Grupy są w większości członkami społeczności lokalnych pięciu województw, w których funkcjonują zakłady produkcyjne TAURONA: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego. Tauron działa we wszystkich podstawowych obszarach rynku energetycznego – od wydobycia surowców przez wytwarzanie po dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła. Ma tym samym znaczący wpływ na jakość życia ludzi, rozwój różnych gałęzi przemysłu i dobrostan regionów, w których funkcjonuje.

Tauron

TAURON buduje partnerskie relacje ze wszystkimi grupami, na które ma największy wpływ poprzez swoją działalność w kontekście społecznym. Są to: mieszkańcy południowo-zachodniej Polski, w szczególności ci, którzy żyją w bezpośrednim sąsiedztwie kopalń i zakładów produkcyjnych, organizacje pożytku publicznego i władze lokalne, uczelnie i szkoły, a także organizacje pozarządowe, dostawcy i media. W ten sposób Grupa TAURON chce skutecznie odpowiadać na potrzeby otoczenia i współpracować z nim w najistotniejszych sprawach. Przekłada się to na zaangażowanie w liczne przedsięwzięcia wspierające społeczność i działania w regionach, na przykład czynne uczestnictwo w debatach publicznych nad wyzwaniami i problemami stojącymi przed województwami, miastami i gminami, w których Grupa prowadzi działalność biznesową. TAURON jest też aktywnym członkiem wielu izb i stowarzyszeń pracujących na rzecz rozwoju rynku i regionów, a założona w 2012 r. Fundacja TAURON angażuje się w istotne problemy społeczne. Z racji tego, że większa część działalności Grupy kumuluje się w południowych regionach kraju, wspieramy długofalowo Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR). Mamy też poczucie, że to do nas należy edukacja energetyczna w zakresie bezpiecznego używania energii elektrycznej. Chcemy, by hasło: „Nasza energia – Twoje bezpieczeństwo” było wiarygodne, dlatego prowadzimy programy edukacyjne skierowane do wszystkich naszych klientów, także tych najmłodszych.

Oczekiwanie interesariuszy: 

Zaprezentowanie wysokości podatków i innych opłat przekazywanych do budżetu państwa, a w szczególności do jednostek samorządu terytorialnego, na których terenie Grupa  TAURON prowadzi działalność. 

W Grupie TAURON jesteśmy świadomi, jak duży wpływ nasza działalność wywiera na ekonomię otoczenia i społeczności żyjących w naszym sąsiedztwie. W 2013 r. Grupa zapłaciła podatek dochodowy w wysokości 337 mln zł i była czwarta na liście podmiotów, które wpłaciły najwięcej do polskiego budżetu z tego tytułu. Jako firma energetyczna staramy się świadomie zarządzać pozytywnym wpływem pozafinansowym, by maksymalizować korzyści dla otoczenia.