Zaangażowanie w rozwój organizacji

Oczekiwanie interesariuszy: 

Zaprezentowanie podstawowych danych dotyczących pracowników Grupy TAURON – raportowanie struktury zatrudnionych wedłyg rodzaju umowy, wieku i stażu w przedsiębiorstwie.

Pracownicy są jednym z kluczowych zasobów Grupy TAURON. Stanowią o wartości firmy i skuteczności jej rozwoju. Najwięcej – 38 proc. osób zatrudnionych pracuje w obszarze Dystrybucji. To od ich zaangażowania zależy jakość dostarczanych usług oraz satysfakcja i bezpieczeństwo naszych klientów. W Grupie TAURON dokładamy wszelkich starań, aby dbać o bezpieczeństwo pracowników, przede wszystkim górników, którzy stanowią 24 proc. wszystkich pracowników. Grupa TAURON zatrudnia obecnie ponad 25 tys. pracowników, w 99,6 proc. zatrudnionych na pełen etat na umowę o pracę, a w 96,9 proc. objętych  umowami zbiorowymi. Aby lepiej odpowiadać na ich oczekiwania, TAURON prowadzi skuteczny i regularny dialog z Radą Społeczną, w skład której wchodzą przedstawiciele Związków Zawodowych z Grupy TAURON, w zakresie szeroko rozumianych spraw pracowniczych.

Tauron

Grupa TAURON dąży do wzmacniania spójnej kultury organizacyjnej opartej na zasadach etyki biznesowej i wartościach korporacyjnych. Ze względu na różnorodność zatrudnionych, niezbędnym elementem procesu w 2013 r. była szeroka komunikacja zasad etyki, poprzez kanały dostosowane do potrzeb poszczególnych grup pracowników.

Biorąc pod uwagę zachodzące zmiany demograficzne, legislacyjne i rozwój technologiczny, priorytetowe staje się zaspokojenie rosnących potrzeb kadrowych. Z uwagi na to, że w ciągu pięciu lat, do roku 2019 na emeryturę przejdzie 10,30 proc. pracowników ważne stanie się efektywne zarządzanie wiekiem i wiedzą zatrudnionych, przy jednoczesnym zachowaniu różnorodności.

tab

tab