Ochrona środowiska w łańcuchu wartości

Działalność Grupy TAURON w całym łańcuchu wartości niewątpliwie wpływa na otoczenie. Mając na uwadze współczesne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem się zasobów i nadmiernym zanieczyszczeniem środowiska, dążymy do osiągnięcia naszych celów biznesowych z jednoczesną troską o to by nasz rozwój przebiegał w sposób zrównoważony, czyli  możliwie jak najbardziej obojętny dla środowiska.  Modernizujemy  energetyczne i cieplne linie przesyłowe, aby straty energii były jak najmniejsze, rozwijamy czyste technologie węglowe i wdrażamy inwestycje w badania nad wychwytywaniem dwutlenku węgla. Oprócz realizacji inwestycji minimalizujących negatywny wpływ na otoczenie wdrażamy również system zarządzania środowiskowego, by usystematyzować i skoordynować działania wszystkich spółek Grupy TAURON. Prowadzimy także kampanie edukacyjne skierowane do naszych dostawców i klientów.

csr