Metodologia

Raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON za 2013 r. jest już drugim naszym raportem społecznym, prezentującym w cyklu rocznym postępy w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju i działania czynione przez poszczególne spółki. Jako jedna z 23 grup kapitałowych na polskim rynku ujawniamy dane pozafinansowe z perspektywy całej organizacji. To dla nas źródło satysfakcji, ale też zobowiązanie. Pragniemy być liderem w zakresie raportowania społecznego i przyczynić się do upowszechniania na rynku najlepszych praktyk.

Poprzedni raport, opublikowany w 2013 r., spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem, czego potwierdzeniem jest nagroda internautów, przyznana w siódmej edycji konkursu „Raporty społeczne”. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Czytelników, raport za 2013 r. prezentujemy w nowej, interaktywnej odsłonie, mając nadzieję, że będzie on dzięki temu jeszcze bardziej przejrzystszy i atrakcyjniejszy w odbiorze.

Aby zapewnić przejrzystość i użyteczność prezentowanych informacji, przygotowaliśmy raport w oparciu o najlepsze i najszerzej uznane międzynarodowo standardy:

  • Standard raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju – Global Reporting Initiative – GRI G4 (poziom zgodności „podstawowy”);
  • Standard dotyczący zaangażowania interesariuszy AA1000SES.

Informacje zawarte w raporcie dotyczą okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. i opisują stan na koniec roku, chyba, że w treści raportu zaznaczono inaczej. Raport obejmuje spółkę TAURON Polska Energia oraz następujące spółki Grupy TAURON: TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ciepło, TAURON Ekoenergia, TAURON Dystrybucja, TAURON Dystrybucja Serwis, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE, TAURON Obsługa Klienta i Kopalnia Wapienia Czatkowice. Zakres raportowanych aspektów nie wykracza poza obszar Grupy TAURON, chyba, że w raporcie zaznaczono inaczej, ze wskazaniem zakresu, którego dotyczy (np. dostawcy, partnerzy).  Nie zidentyfikowano istotnych zmian dotyczących zakresu i zasięgu raportu w stosunku do roku 2012. Nie dokonano także żadnych korekt informacji zawartych w poprzednim raporcie.

Aby zapewnić najwyższą jakość publikowanych danych, jako jedni z nielicznych na rynku poddaliśmy raport zarówno zewnętrznej weryfikacji (już po raz drugi z rzędu), jak i przeszliśmy proces Global Reporting Initiative Materiality Matters  check, który potwierdza prawidłowość doboru i prezentacji istotnych aspektów.

Gorąco zachęcamy do zgłaszania wszelkich uwag i komentarzy dotyczących raportu. Państwa opinie pomogą nam doskonalić proces i jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych interesariuszy. Osobą kontaktową we wszystkich sprawach związanych z raportem jest:

Katarzyna Fraś
tel.  32 774 27 54
e-mail: katarzyna.fras@tauron-pe.pl 

 

G4-18, G4-21, G4-22, G4-23