Wypowiedź Prezesa

Szanowni Państwo

Dariusz LuberaJako największy dystrybutor, sprzedawca  i drugi co do wielkości producent energii w Polsce Grupa TAURON jest kluczowym podmiotem w branży i ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Działamy we wszystkich obszarach rynku – od wydobycia węgla przez wytwarzanie po dystrybucję oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. W 2013 r. wytworzyliśmy 17,6 TWh energii, co stanowi ponad 11 proc. zapotrzebowania całego kraju. Ponad 90 proc. produkowanej przez nas energii pochodzi z węgla kamiennego, jednak dywersyfikujemy źródła wytwarzania, rozwijając m.in. energetykę wiatrową, wodną i wykorzystującą biomasę.

Specyfika działania Grupy TAURON wymaga, by strategia  społecznej odpowiedzialności biznesu  wspierała strategię biznesową – i odwrotnie. Dlatego planując działania biznesowe,  bierzemy pod uwagę ich wpływ na otoczenie, klientów, środowisko, naszych pracowników i bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego też hasłem przewodnim Grupy TAURON jest „Nasza energia – Twoje bezpieczeństwo”, które rozpatrujemy wielowymiarowo, jako bezpieczeństwo naszych klientów, pracowników, środowiska naturalnego czy też bezpieczeństwo energetyczne. Holistyczne podejście do tego zagadnienia zostało docenione przez otoczenie i umożliwiło debiut TAURON Polska Energia w indeksie spółek odpowiedzialnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – Respect Index.

Rok od przyjęcia strategii zrównoważonego rozwoju udowodniliśmy, że było to z naszej strony poważne zobowiązanie. Jesteśmy dumni, że udało nam się osiągnąć  blisko 70 proc celów, których pełną realizację założyliśmy na 2015 r., w tym wszystkie na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększania pozytywnego wpływu społeczno-ekonomicznego na otoczenie. Inne wymagają jeszcze pewnych nakładów czasu i pracy, ale nasze otoczenie już teraz dostrzega postępy, jakie czynimy.

W 2013 r. m.in. wdrożyliśmy wysoki standard obsługi klientów – dzięki czemu nasze starania docenia obecnie 73 proc. z nich. Największym i strategicznym zapewniliśmy kompleksową obsługę poprzez indywidualną opiekę. Uruchomiliśmy również nowy e-BOK na terenie Górnego Śląska. Skróciliśmy czas oczekiwania nowych klientów na przyłączenie do sieci energetycznej. Przerwy w dostawach prądu zdarzały się  rzadziej, a przeciętny czas ich trwania udało nam się skrócić o 27 minut w porównaniu z 2012 r. Także obsługa pogotowia energetycznego oraz infolinia dla klientów dystrybucyjnych działała sprawniej. Prócz tego podjęliśmy wiele działań na rzecz profesjonalizacji organizacji, o których szczegółowo piszemy w raporcie.

Naturalną konsekwencją dotychczasowego zaangażowania firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju jest w dalszym kroku raportowanie według nowych międzynarodowych wytycznych Global Reporting Initiative (GRI) G4. Podjęliśmy się tego na rok przed ich obowiązkowym stosowaniem, co jest dla nas dodatkowym wyzwaniem. Z tego też względu tegoroczny raport różni się od poprzedniego. Zmianie uległy poruszane zagadnienia oraz prezentowane wskaźniki. Skupiliśmy się w głównej mierze na tematach specyficznych dla naszej podstawowej działalności i dla sektora energetycznego.  

Aby osiągnąć nasze strategiczne cele biznesowe w zgodzie z przyjętymi zobowiązaniami społecznymi, skupiamy się na efektywnym wdrażeniu naszej strategii zrównoważonego rozwoju w kolejnych latach. Wytyczone kierunki i cele strategiczne w zakresie zrównoważonego rozwoju znalazły już  potwierdzenie w kompleksowym procesie dialogu z otoczeniem, przeprowadzonym na rzecz tegorocznego raportu. Z rozmów z naszymi interesariuszami (m.in. biznesem, samorządami, klientami,  instytucjami) dowiedzieliśmy się, że postrzegają oni TAURON jako Grupę , która działa w zgodzie z oczekiwaniami otoczenia i trafnie formułuje zobowiązania, odnosząc się do istotnych zagadnień.

Oddajemy w Państwa ręce drugi raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON, w którym ukazujemy postępy w realizowaniu naszej strategii zrównoważonego rozwoju i kreślimy plany na kolejny rok. Dziś wiemy już, że zaproponowana przez nas wizja zrównoważonego rozwoju jest zbieżna z potrzebami naszych klientów. Wierzymy, że nadal możemy liczyć na wsparcie naszego otoczenia i współpracę w zakresie precyzowania planów biznesowych i weryfikacji działań Grupy TAURON.

Dariusz Lubera
Prezes Zarządu
TAURON Polska Energia SA

Rynek energii w Polsce w 2013 r.