Nasze zaangażowanie

Oczekiwanie interesariuszy:

Zaprezentowanie Grupy TAURON jako merytorycznego partnera w dyskusji nad przyszłością sektora wytwarzania energii elektrycznej z węgla, prowadzonej z władzami w kraju i na poziomie Unii Europejskiej.

Jako liczący się podmiot gospodarczy Grupa TAURON jest członkiem, aktywnym uczestnikiem i merytorycznym partnerem wielu krajowych, międzynarodowych i europejskich gremiów. W ten sposób mamy wpływ na najważniejsze ustalenia ekonomiczne i polityczne dotyczące branży energetycznej w Polsce, w Europie i na świecie.  Jesteśmy współtwórcą „Wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050″, dokumentu wskazującego kluczowe wyzwania i najistotniejsze obszary, w których biznes powinien przyjąć aktywną postawę na rzecz wsparcia przemian społeczno-gospodarczych.

Uczestniczymy także aktywnie w branżowych stowarzyszeniach w kraju i na arenie międzynarodowej. Poszczególne spółki Grupy należą do wielu stowarzyszeń, komitetów, izb i fundacji działających na rzecz rozwoju sektora energetycznego.

TAURON Polska Energia:

 • członek wspierający Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej;
 • członek Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska;
 • członek wspierający Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego;
 • członek wspierający Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej;
 • członek wspierający Central Europe Energy Partners;
 • członek wspierający Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG);
 • członek stowarzyszony European Federation of Energy Traders.

 TAURON Wytwarzanie:

 • członek Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów;
 • członek wspierający Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska;
 • członek wspierający Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie;
 • członek Polskiej Izby Ekologii;
 • członek Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach;
 • członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Oddział Zagłębia Węglowego.
 • członek wspierający VGB;
 • członek Polskiego Forum ISO 14000-INEM Polska;
 • członek Polskiego Forum ISO 9000;
 • członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce;
 • członek European Patent Institute ;
 • członek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej za pośrednictwem TAURON Polska Energia.

 TAURON Ekoenergia:

 • członek wspierający w randze sponsora Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej;
 • członek wspierający Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych;
 • członek wspierający Towarzystwa Elektrowni Wodnych;
 • członek wspierający Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Jeleniogórski.

  TAURON Wydobycie:

 • członek Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego w Katowicach;
 • członek Polskiej Izby Ekologii;
 • członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich;
 • członek Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej;
 • członek Fundacji Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego;
 • członek wspierający Stowarzyszenia Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego;
 • fundator Fundacji Rodzin Górniczych.

 TAURON Ciepło:

 • członek Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych;
 • członek Związku Pracodawców Elektrociepłowni;
 • członek Polskiego Stowarzyszenia Jakości i Zarzadzania POLISOLAB;
 • członek Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach;
 • członek Polskiego Centrum Akredytacji;
 • członek Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania.

 TAURON Dystrybucja:

 • członek wspierający Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej;
 • członek wspierający Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 TAURON Sprzedaż:

 • członek wspierający Towarzystwa Obrotu Energią.

KW Czatkowice:

 • członek zwyczajny Polskiego Związku Producentów Kruszyw.

 TAURON Obsługa Klienta:

 • członek wspierający  Towarzystwa Obrotu Energią.