Pozycja na rynku CSR

Cel w ramach kierunku zarządzanie wpływem ekonomiczno-społecznym:

Będziemy regularnie komunikować wyniki naszego zaangażowania w kwestiach pozafinansowych naszym najważniejszym grupom interesariuszy.

W 2013 r. osiągnęliśmy założony cel  
 goal o

CSRW 2013 r., publikując pierwszy raport zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON, zobowiązaliśmy się, że będziemy regularnie komunikować wyniki zaangażowania spółek w kwestiach pozafinansowych naszym najważniejszym grupom interesariuszy. Cel został osiągnięty – zgodnie z zobowiązaniem wydaliśmy drugi raport Grupy TAURON. Poprzedni stanowił  dla nas powód do dumy – został wyróżniony w konkursie Raporty Społeczne w kategorii nagroda internautów. Znaleźliśmy się także na pierwszym  miejscu wśród podmiotów debiutujących w 7. Rankingu Odpowiedzialnych Firm publikowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną”. Zwieńczeniem naszych starań w zakresie CSR było wejście w skład Respect Index, który skupia na giełdzie spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, akcentując ich atrakcyjność inwestycyjną. Giełda Papierów Wartościowych co roku ogłasza nowy skład indeksu – w 2013 r. Grupa TAURON znalazła się wśród czterech debiutantów.

www.raportyspoleczne.pl