Kalendarium

Styczeń

 • Konsorcjum Rafako – Mostostal Warszawa zostaje wybrane na wykonawcę bloku w Elektrowni Jaworzno III.
 • TAURON Polska Energia przyjmuje Program poprawy efektywności kosztów operacyjnych w Grupie Kapitałowej TAURON na lata 2013–2015, który ma dać oszczędności o wartości 860 mln zł.
 • TAURON Obsługa Klienta przejmuje prawa i obowiązki TAURON Obsługa Klienta GZE z siedzibą w Gliwicach.

Luty

 • TAURON Dystrybucja rozpoczyna współpracę z chińską firmą (BIT Huachuang Electric Vehicle Technology) we wdrażaniu nowoczesnych technologii magazynowania energii.

Marzec

 • TAURON Polska Energia podpisuje trzyletnią umowę o wartości ok. 2,4 mld zł z Kompanią Węglową na dostawy węgla dla spółek Grupy TAURON.
 • TAURON Polska Energia podpisuje z Polską Telefonią Cyfrową (T-Mobile) list intencyjny w sprawie współpracy strategicznej dotyczącej wprowadzenia nowych rozwiązań produktowych i technologicznych na rynku telekomunikacyjnym i energetycznym.
 • Rusza nowy blok ciepłowniczy TAURON Wytwarzanie (obecnie jednostka pracuje w ramach TAURON Ciepło) o mocy 50 MW w Zespole Elektrociepłowni Bielsko-Biała.
 • Grupa TAURON ogłasza wyniki za 2012 r. – przychody wyniosły 24,7 mld zł (20 proc. więcej niż w 2011 r.).
 • TAURON Polska Energia podpsuje Deklarację biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Kwiecień

 • W TAURON Wytwarzanie – Oddziale Elektrownia Łagisza - zostaje uruchomiona pilotowa instalacja do aminowego usuwania dwutlenku węgla ze spalin.
 • W wyniku połączenia Przedsiębiorstwa Usług Elektroenergetycznych Wrocław i TAURON Serwis GZE powstaje nowa spółka Grupy – TAURON Dystrybucja Serwis.
 • TAURON Ciepło rozpoczyna projekt modernizacji systemu ciepłowniczego w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Będzinie i Czeladzi.

Maj

 • Grupa TAURON notuje po I kwartale 2013 r. wzrost zysku netto – z 395 mln zł w analogicznym okresie 2012 r. – do 580 mln zł.
 • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  TAURON Polska Energia przeznacza 350,5 mln zł na dywidendę TAURON podpisuje z PGE, KGHM i ENEĄ porozumienie w sprawie kontynuowania prac związanych z wypracowaniem projektu umowy nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej.

Czerwiec

 • Rusza oferta dla klientów indywidualnych „Od wakacji niskie ceny prądu” przewidująca m.in. 3-letnią gwarancję stałej ceny prądu, niedrogi produkt ekologiczny oraz internetową obsługę.
 • TAURON Sprzedaż ogłasza obniżkę cen energii elektrycznej dla klientów indywidualnych – średnio o 4,55 proc.
 • Startuje  pilotażowy program inteligentnej regulacji zużycia energii dla klientów z Górnego Śląska.
 • TAURON Ciepło i Elektrobudowa podpisują umowę na budowę bloku energetycznego o mocy 50 MW w ZW Tychy.

Lipiec

 • TAURON Ciepło i Control Process podpisują umowę na budowę 50-megawatowego turbogeneratora w ZW Nowa w Dąbrowie Górniczej.
 • Zakończyła się budowa opalanego węglem kamiennym bloku ciepłowniczego o mocy 50 MWe i 106 MWt, z akumulatorem ciepła, w Zespole Elektrociepłowni Bielsko-Biała.
 • TAURON Polska Energia podpisuje z ING Bankiem Śląskim, Bankiem Polska Kasa Opieki i BRE Bankiem umowy na emisję obligacji o łącznej wartości 5 mld zł oraz umowę z BGK na 1 mld zł.

Sierpień

 • Akcje TAURON Polska Energia zostają zakwalifikowane do nowego indeksu Giełdy Papierów Wartościowych – WIG30.
 • Grupa TAURON publikuje wyniki finansowe za I półrocze 2013 r. Zysk netto za ten okres wynosi 890,6 mln zł.

Wrzesień

 • TAURON Ciepło podpisuje z Elektrociepłownią Chorzów ELCHO z Grupy ČEZ 10-letnią umowę na dostawę do  TAURON Ciepło 170 MW mocy cieplnej.
 • TAURON Polska Energia lokuje się na 17. miejscu Listy 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej „Rzeczpospolitej” i firmy doradczej Deloitte.
 • TAURON Polska Energia, Polska Grupa Energetyczna, KGHM Polska Miedź i ENEA ustalają strukturę własnościową i zasady funkcjonowania spółki PGE EJ 1, powołanej do budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Październik

 • Zostaje oddana do eksploatacji farma wiatrowa Marszewo o mocy 82 MW. Kilka dni później – Wicko (40 MW ).
 • TAURON Obsługa Klienta uruchamia nowy system billingowy A-UMS dla klientów biznesowych.
 • TAURON Polska Energia otrzymuje drugą  nagrodę w konkursie na najlepszy raport roczny – „The Best Annual Report 2012”.
 • Grupa TAURON publikuje pierwszy raport zrównoważonego rozwoju, opisujący m.in.  cele Grupy do roku 2020.

Listopad

 • Oficjalne oddany  do eksploatacji zostaje blok ciepłowniczy o mocy 50 MWe i 106 MWt w Elektrociepłowni Bielsko-Biała.
 • Wzrasta rentowność Grupy TAURON – raportowany EBITDA wynosi ponad 3 mld zł.
 • TAURON Polska Energia, TAURON Ciepło i TAURON Wytwarzanie podpisują z ArcelorMittal Poland i ArcelorMittal Ostrava porozumienie dotyczące partnerskiej współpracy w obszarze energetyki przesyłowej.

Grudzień

 • TAURON Polska Energia zostaje właścicielem 100 proc. akcji Południowego Koncernu Węglowego (obecnie TAURON Wydobycie).
 • TAURON Ciepło i Elektrociepłownia Będzin podpisują 10-letnie porozumienie (na lata 2016–2026) na odbiór ciepła. Łączna wartość umowy to 441 mln zł.
 • TAURON Polska Energia debiutuje w indeksie spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie – Respect Index.