Struktura organizacyjna

TAURON Polska Energia to spółka akcyjna. Jej główni akcjonariusze  to: Skarb Państwa (30,06 proc.), KGHM Polska Miedź (10,39 proc.) i ING Otwarty Fundusz Emerytalny (5,06 proc.). Pozostałe 54,49 proc. akcji należy do inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych  posiadających od 0,2 do 5 proc. akcji. 

TAURON Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej.

pic

W 2013 r. nastąpiło połączenie w obszarze obsługi klienta (połączenie TAURON Obsługa Klienta GZE z TAURON Obsługa Klienta) i TAURON Serwis GZE z Przedsiębiorstwem Usług Elektroenergetycznych Wrocław  oraz zmiana spółki przejmującej na TAURON Dystrybucja Serwis. Ze względu na strukturę i procesy zachodzące w Grupie TAURON przyjęte zostały do niej i uzyskały status członka następujące podmioty:

BUDO-TRANS Sp. z o.o. (BUDO-TRANS), Spółka Usług Górniczych Sp. z o.o. (SUG), SCE Jaworzno III Sp. z o.o. (SCE Jaworzno III), TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o. (TAURON Dystrybucja Pomiary), TAURON Dystrybucja Serwis S.A. (TAURON Dystrybucja Serwis), TAURON Ekoserwis Sp. z o.o. (TAURON Ekoserwis),  TAURON Wytwarzanie Serwis Sp. z o.o. (TAURON Wytwarzanie Serwis), TAURON Ubezpieczenia Sp. z o.o. (TAURON Ubezpieczenia), Enpower service Sp. z o.o. (Enpower service).

NAZWA ORGANIZACJIRelacja z Grupą TAURONUjęta w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2013 r. Ujęta w raporcie zrównoważonego rozwoju za 2013 r. 
TAURON Polska Energia S.A.Bezpośrednio zależna 
TAURON Dystrybucja S.A.Bezpośrednio zależna 
TAURON Wytwarzanie S.A.Bezpośrednio zależna
TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.Bezpośrednio zależna
TAURON Ciepło S.A.Bezpośrednio zależna
TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.Bezpośrednio zależna
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.Bezpośrednio zależna
TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.Bezpośrednio zależna
TAURON Czech EnergyBezpośrednio zależna  
Polska Energia PKH Sp. z o.o.Bezpośrednio zależna  
TAURON Dystrybucja Serwis S.A.Pośrednio zależna
TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o.Członek Grupy  
TAURON Wytwarzanie GZE Sp. z o.o.Członek Grupy  
TAURON Wytwarzanie Serwis Sp. z o.o.Członek Grupy  
Kopalnia Wapienia Czatkowice Sp. z o.o.Pośrednio zależna
TAURON Wydobycie S.A.1 Pośrednio zależna
BELS Investment Sp. z o.o.2Pośrednio zależna  
Megawat Marszewo Sp. z o.o.Pośrednio zależna  
TAURON Ekoserwis Sp. z o.o.Członek Grupy  
TAURON Ubezpieczenia Sp. z o.o.Członek Grupy  
BUDO-TRANS Sp. z o.o.Członek Grupy  
Enpower service Sp. z o.o.Członek Grupy  
Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o.Członek Grupy  
SCE Jaworzno III Sp. z o.o. (SCE Jaworzno III)Członek Grupy  
Spółka Usług Górniczych Sp. z o.o. (SUG)Członek Grupy  

[1] W styczniu 2014 r. została przeniesiona na TAURON własność 16 730 525 akcji TAURON Wydobycie (uprzednio: Południowy Koncern Węglowy S.A.) stanowiących 47,52 proc.  kapitału zakładowego, na podstawie umowy nabycia powyższych akcji zawartej z Kompania Węglowa S.A. (Kompania Węglowa) 10 grudnia 2013 r.
[2] W dniu 2 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS wydał postanowienie o wpisie do rejestru połączenia spółek: TAURON EKOENERGIA (spółka przejmująca) ze spółką MEGAWAT MARSZEWO Sp. z o.o. (MEGAWAT MARSZEWO) i spółką BELS INVESTMENT Sp. z o.o. (BELS INVESTMENT) (spółki przejmowane).

G4-17