Opis Grupy i poszczególnych spółek, mapa

Podstawową działalnością Grupy TAURON jest wydobycie węgla oraz wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła, a także sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (handel węglem i biomasą). Grupa TAURON działa we wszystkich podstawowych obszarach rynku energetycznego. Dzięki temu zachowuje kontrolę nad procesem wytwarzania i dostarczania energii. Jej struktura organizacyjna odpowiada kolejnym ogniwom łańcucha energetycznego. Grupa TAURON prowadzi dystrybucję energii elektrycznej i ciepła na terenie południowej Polski, a sprzedaż energii elektrycznej – na obszarze całego kraju.

Tauron

Spółką dominującą Grupy TAURON, którą tworzy ponad 60 powiązanych kapitałowo niezależnych podmiotów gospodarczych, jest TAURON Polska Energia. Jako spółka holdingowa sprawuje  funkcje korporacyjne: zarządzanie Grupą, inwestycje strategiczne, regulacje, kadry, finanse, kontroling, audyt wewnętrzny, PR, relacje inwestorskie, zakupy. TAURON Wydobycie (do 23 lutego 2014 r. Południowy Koncern Węglowy) zarządza dwoma zakładami górniczymi, w których znajduje się 20 proc. złóż węgla kamiennego w Polsce. Wydobycie węglaw 2013 r. wyniosło 5,45 mln ton, z czego 67 proc. wykorzystano w ramach Grupy, a 33 proc. sprzedano. W skład TAURON Wytwarzanie wchodzi siedem  elektrowni. Spółka produkuje energię elektryczną (4,7 GW mocy w źródłach konwencjonalnych, 17,6 TWh produkcji netto energii elektrycznej, w tym 0,55 TWh z biomasy), a także wytwarza ciepło i zaopatruje w nie klientów (1496 MWt mocy cieplnej osiągalnej, 7,24 PJ produkcji ciepła).

TAURON Ekoenergia zarządza czterema farmami wiatrowymi o łącznej mocy 183 MW i 35 elektrowniami wodnymi o łącznej mocy 133 MW. W ten sposób 0,61 TWh produkcji netto energii elektrycznej Grupy pochodzi z OZE. TAURON Ciepło to jedno z największych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce. Do spółki należą cztery  elektrociepłownie węglowe  – o mocy 2049 MWt i 462 MWe– oraz 1050 km sieci ciepłowniczych. W 2013 r. spółka wyprodukowała 8,38 PJ ciepła i 1,2 TWh energii. TAURON Sprzedaż obsługuje ponad 5,3 mln klientów, natomiast TAURON Dystrybucja operuje na obszarze 57,1 tys. km2 (18,3 proc. powierzchni Polski), przekazując 47,9 TWh energii elektrycznej. Wielkość sprzedaży detalicznej energii elektrycznej to 41,3 TWh. TAURON Obsługa Klienta świadczy usługi na rzecz spółek Grupy w zakresie obsługi klienta, finansowo-księgowej oraz IT.

OZE

Siedziba TAURON Polska Energia znajduje się w Katowicach przy ul. ks. P. Ściegiennego 3.

LOKALIZACJA KLUCZOWYCH AKTYWÓW GRUPY TAURON