O Grupie

Oczekiwanie interesariuszy: 

Identyfikacja roli i pozycji Grupy TAURON wśród pozostałych grup energetycznych funkcjonujących w Polsce.

1 1 

1 1 

Grupa TAURON jest jednym z większych holdingów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa we wszystkich obszarach rynku energetycznego – od wydobycia węgla przez wytwarzanie po dystrybucję oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Jako jedno z największych przedsiębiorstw i drugi co do wielkości producent energii elektrycznej w Polsce jest kluczowym podmiotem w branży energetycznej i ważnym ogniwem w systemie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Moc elektrowni skupionych w Grupie w 2013 r. to ok. 5,4 GW. TAURON dostarcza energię elektryczną południowo-zachodnim województwom w Polsce: małopolskiemu, opolskiemu, śląskiemu, dolnośląskiemu i podkarpackiemu, działając na obszarze równym niemal jednej piątej powierzchni kraju. Sprzedaje ją do ponad 500 tys. klientów biznesowych (w tym 30 klientom strategicznym) i blisko 5 mln gospodarstw domowych w całej Polsce. Ciepło dostarczane jest do ponad 700 tys. domów, urzędów i instytucji oraz firm na terenie 17 aglomeracji miejskich Śląska, Zagłębia i Małopolski.

Równolegle Grupa TAURON jest numerem jeden, jeśli chodzi o liczbę klientów, a także dystrybucję i sprzedaż energii w Polsce. Spółki skupione w Grupie TAURON sprzedają ponad 41 TWh energii elektrycznej 5,3 mln odbiorców końcowych. Ponadto Grupa kontroluje 20 proc.  polskich zasobów węgla kamiennego i osiąga 5 proc. wskaźnik krajowy wydobycia tego surowca.

Sieci dystrybucyjne spółek obejmują 18,3 proc. powierzchni kraju. Grupa TAURON dostarcza energię i na obszarze ponad 57 tys. km2 za pośrednictwem ponad 260 tys. km linii energetycznych. 

 Grupa TAURON w 2013 r. w pigułce
Ze względu na skalę i wielkość jesteśmy znaczącym graczem w Polsce i regionie TAURON Polska Energia awansowała o jedną pozycję na 17. miejsce wśród największych firm Europy Środkowo-Wschodniej według Listy 500 dziennika „Rzeczpospolita” i Deloitte (data publikacji - sierpień 2014).
W czerwcu 2010 r. TAURON Polska Energia zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i znajduje się wśród 20 największych spółek giełdowych. Akcje spółki są uwzględniane w następujących indeksach giełdowych: WIG20, WIG30, WIG-Poland, MSCI Poland Standard Index, CECE Index. 
Wpływamy na rozwój ekonomiczny otoczenia Przychody Grupy ogółem wyniósł 19,1 mld  zł, a zysk netto – 1346 mln zł. Grupa zapłaciła podatek dochodowy (CIT) w wysokości 337 mln zł i znalazła się jako czwarta na liście podmiotów, które w 2013r. wpłaciły najwięcej do polskiego budżetu z tego tytułu. Znalazła się także na piątym  miejscu wśród największych inwestorów w rankingu 20 liderów rynku. Tygodnik „Polityka” umieścił ją na piątej  pozycji na swojej Liście 50 najbardziej zyskownych przedsiębiorstw (data publikacji - maj 2013).
 
Mamy ogromny wpływ społeczny W rankingu 20 liderów stworzonym na XX-lecie Listy 500 dziennika „Rzeczpospolita” i Deloitte Grupa TAURON zajęła dziewiąte miejsce jako jeden z największych pracodawców w Polsce – zatrudnia w swoich spółkach ponad 25 tys. osób.