Mapa interesariuszy

 

 

 

Klienci

Indywidualni, biznesowi

 • 5,3 mln klientów;
 • wśród respondentów ankiety on-line przeprowadzonej w procesie definiowania istotnych do zaraportowania zagadnień  klienci stanowili 57,45 proc.;
 • 30 firm,w ramach klientów strategicznych, w tym m.in. ArcelorMittal Poland, CMC Poland, Górażdże Cement, ISD Huta Częstochowa, KGHM Polska Miedź, Kompania Węglowa, Grupa Azoty, Jastrzębska Spółka Węglowa, ZGH Bolesław, Katowicki Holding Węglowy oraz PKP Energetyka.

 

 

Akcjonariusze

 • TAURON Polska Energia jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od 2010 r.). Główni akcjonariusze: Skarb Państwa (30,06 proc.), KGHM Polska Miedź (10,39 proc.) i ING Otwarty Fundusz Emerytalny (5,06 proc.). Pozostałe 54,49 proc. akcji - inwestorzy instytucjonalni oraz indywidualni (posiadający od 0,2 do 5 proc. akcji).

 

 

Banki/Instytucje finansujące

 • m.in. PKO BP;
 • ING Bank Śląski;
 • BNP Paribas;
 • Citi Handlowy.

 

 

Ministerstwa

 • Ministerstwo Skarbu Państwa;
 • Ministerstwo Środowiska;
 • Ministerstwo Gospodarki.

 

 

Regulator

 • Urząd Regulacji Energetyki.

 

 

Pracownicy

 • Ponad 25 tys. osób, najwięcej pracowników zatrudnionych w obszarach: Dystrybucja, Wydobycie i Wytwarzanie.

 

 

Otoczenie

Dostawcy

Organizacje pozarządowe

 • m.in. Fundacja DKMS Polska–partner Grupy TAURON.

Władze lokalne i krajowe

Przedstawiciele urzędów i jednostek użyteczności publicznej

 • m.in. urzędy wojewódzkie, marszałkowie;
 • urzędy miast;
 • miejskie ośrodki pomocy społecznej;
 • rzecznicy praw konsumentów.

Społeczność lokalna

 • mieszkańcy sąsiadujący z aktywami Grupy TAURON;
 • społeczności lokalne.

Politechniki i uczelnie wyższe

 • m.in. Politechnika Śląska;
 • AGH.

Szkoły

 • m.in. ponad 55 tys. dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów uczestnikami programu edukacyjnego „Bezpieczniki TAURONA” na rzecz bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej.

Instytuty naukowe

 • m.in. przedstawiciele czołowych uczelni technicznych w Polsce w składzie rady naukowej – stałego grona ekspertów na rzecz rozwoju innowacyjności TAURON Dystrybucja.

Media

 • krajowe i lokalne.

Instytuty naukowe

 • m.in. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska;
 • Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energią Elektryczną;
 • Towarzystwo Obrotu Energią.

Konkurencja

 • przedsiębiorstwa energetyczne.

G4-24