Nasi interesariusze

Oczekiwanie interesariuszy:

Zaprezentowanie otoczenia przedsiębiorstwa, jego dostawców, odbiorców oraz konkurencji.

W Grupie TAURON jesteśmy świadomi, kim są nasi kluczowi interesariusze: grupy, na które wpływamy poprzez swoją działalność biznesową, oraz grupy, które wpływają na nas. Angażujemy się w budowanie długoterminowych relacji z otoczeniem i kreowanie wspólnej wartości.

Tauron

Zobacz także

Sprawne komunikowanie się z otoczeniem to gwarancja powodzenia dla naszych przedsięwzięć. Inwestujemy w nią czas  i energię, doskonaląc stronę internetową, organizując programy edukacyjne dla naszych klientów i konferencje dla samorządowców czy też angażując się w spotkania bezpośrednie.

tab

Dobra praktyka Grupy TAURON w ramach dialogu z inwestorami

Projekt promocji Akcjonariatu Obywatelskiego

To program dla inwestorów indywidualnych zapoczątkowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa podczas debiutu giełdowych TAURON Polska Energia. Najważniejszym jego celem jest ułatwienie inwestorom indywidualnym nabycia akcji spółek Skarbu Państwa debiutujących na warszawskiej giełdzie. W ramach każdej emisji akcji spółek Skarbu Państwa rezerwowana jest określona liczba akcji i ustalany limit zakupu dla inwestorów indywidualnych. Dzięki temu mogą oni precyzyjniej określić zakres kosztów związanych z inwestycją. Przed pojawieniem się idei akcjonariatu obywatelskiego inwestorzy indywidualni konkurowali o akcje z dużymi inwestorami instytucjonalnymi. W związku z tym część zainteresowanych osób rezygnowała z kupna papierów wartościowych. Akcjonariat obywatelski zmienił tę sytuację. W ramach programu prowadzone są działania edukacyjne zachęcające do świadomego inwestowania w papiery wartościowe. Osoby zainteresowane –  nie tylko aktywni gracze giełdowi, ale również stawiający pierwsze kroki na giełdzie – mogą wziąć udział w licznych spotkaniach z ekspertami, szkoleniach i warsztatach, podczas których zyskują wiedzę niezbędną do korzystania z możliwości, jakie daje rynek kapitałowy. 

To dla nich Grupa TAURON organizuje cykliczne Dni Inwestora Indywidualnego i rozdaje w Punktach Obsługi Klienta (POK) materiały edukacyjne, współorganizuje konferencje WallStreet i zawody Capital Market Games, współtworzy materiały o rynku kapitałowym m.in. do emitowanego w TVP programu „Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o giełdzie” i kursów online dotyczących sektora elektroenergetycznego. W akcjonariat  obywatelski zaangażowani są bezpośrednio  przedstawiciele TAURON Polska Energia – jako eksperci m.in. brali udział w roadshow edukacyjnym Akcjonariatu Obywatelskiego w wielu polskich miastach.

Dobra praktyka Grupy TAURON w ramach dialogu z samorządami

Konferencje – dzielenie się wiedzą

Już niemal 400 przedstawicieli władz lokalnych z trzech województw: śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego, uczestniczyło w konferencjach energetyczno-samorządowych organizowanych przez TAURON Dystrybucja od kilku lat. Podczas spotkania zorganizowanego jesienią 2013 r. jednym z głównych tematów były nowe technologie, w tym mikrowytwarzanie, czyli energetyka prosumencka. Eksperci TAURONA wyjaśniali wszystkie aspekty techniczne, prawne i finansowe takiego przedsięwzięcia, ale najważniejszym celem konferencji była, jak zawsze, współpraca między Grupą TAURON a samorządami. Podobnie TAURON Sprzedaż rozwija relacje z samorządami i wyznaczył opiekunów specjalnie dla tej grupy klientów. 

G4-25, G4-26