Jaki proces dialogu przeszliśmy?

Jak wybraliśmy zagadnienia, które powinny się znaleźć w tegorocznym raporcie?

Grupa TAURON, jako jeden z wiodących podmiotów na polskim rynku, chce mówić o tym, co najważniejsze z perspektywy zrównoważonego rozwoju. Wynika to zarówno z charakteru naszej działalności jak i przyszłości biznesowej branży energetycznej, a więc i naszej. Dlatego postawiliśmy na kwestie najistotniejsze z perspektywy naszych interesariuszy i otoczenia Grupy.

Tematy do zaraportowania wyłoniliśmy, przeprowadzając proces identyfikacji, priorytetyzacji i walidacji spełniający wymagania międzynarodowych wytycznych raportowania GRI G.4. Zostało to potwierdzone przez organizację Global Reporting Initiative (GRI). Proces budowania treści raportu, zgodnie z zasadami GRI dotyczącymi definiowania zawartości raportu, dzielił się na kilka etapów:

  1. Identyfikacja i priorytetyzacja istotnych kwestii zrównoważonego rozwoju w procesie dialogu z interesariuszami.
  2. Warsztat dla kluczowych interesariuszy wewnętrznych. Wybór i walidowanie tematów raportu.
  3. Warsztaty operacyjne z koordynatorami procesu raportowania w poszczególnych spółkach – potwierdzenie i uzupełnienie listy kwestii do uwzględnienia w raporcie.

W efekcie procesu, przeprowadzonego przy pomocy zewnętrznego doradcy PwC, raport, jako jeden z pierwszych na rynku, zyskał certyfikację Materiality Matters Check. Oznacza to, że w proces definiowania kwestii i wskaźników do raportu włączyliśmy interesariuszy. Decyzje o tym, co ważne i o czym należy napisać, podjęliśmy na podstawie:

  • tauronGłosów 3694 klientów i pracowników, którzy wypełnili udostępnioną im na dwa tygodnie ankietę online;
  • Wniosków  grupy ekspertów, 16 przedstawicieli 7 kluczowych grup interesariuszy zewnętrznych, którzy wzięli udział w dwóch  sesjach dialogowych przeprowadzonych według międzynarodowego standardu dialogu AA1000SES. Grupa ta była również włączona w 2012 r. w proces udzielania informacji zwrotnej do strategii zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON;
  • Szczegółowej analizy zgłoszonych oczekiwań przeprowadzonej przez 14 przedstawicieli kadry zarządzającej reprezentujących całą Grupę TAURON (TAURON Polska Energia wraz ze spółkami  zależnymi).

W rezultacie czytelnicy otrzymują raport prezentujący kompleksowo kwestie istotne zarówno z punktu widzenia strategii biznesowej Grupy TAURON, jak i jej interesariuszy.

Liczba interesariuszy włączonych w proces przygotowania raportu społecznego wyróżnia nas na rynku i świadczy o dobrych relacjach, jakie mamy z otoczeniem. Pokazuje także, jak wielkim zaufaniem nas obdarzono. W ramach procesu raportowania staramy się budować stałą grupę interesariuszy i ekspertów, z którymi doskonalimy pomysły oraz przedsięwzięcia przyczyniające się do zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON. Interesariusze uczestniczący w sesjach dialogowych docenili proces konsultacji za to, że umożliwia podejmowanie kwestii ważnych z perspektywy otoczenia, chroniąc nas przed typowym zagrożeniem skupiania się jedynie na potrzebach firmy.

Zakres tematów i wskaźników uległ niewielkiej zmianie – w porównaniu z poprzednim raportem – właśnie w wyniku włączenia interesariuszy w proces definiowania ważnych kwestii i wskaźników. W obecnym raporcie ukazujemy 29 wskaźników. Nowe wątki względem poprzedniego raportu to m.in.: podstawowe dane i wskaźniki dla branży energetycznej – zainstalowane moce, wolumen produkcji, bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej, ryzyko i szanse w kontekście zmian klimatycznych, wsparcie rządowe i unijne, zarządzanie wiekiem w organizacji oraz wspieranie społeczności lokalnych. 

G4-18

<brak>